top of page

Prepress

Om ervoor te zorgen dat hoogwaardig beeldmateriaal er gedrukt net zo uit ziet als op het beeldscherm is prepress begeleiding onmisbaar. Door in contact te staan met de drukker, alle bestanden goed te controleren en de juiste kleurconversie toe te passen wordt de hoogte haalbare drukwerkkwaliteit behaald!

Hieronder een greep uit een aantal magazines waarvoor ik dit heb uitgevoerd.

Puur Natuur

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

Puur Natuur  valt elk kwartaal op de mat van 719.000 leden van Natuurmonumenten.

Havenkrant

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

De Havenkrant is een uitgave van het Havenbedrijf Rotterdam. De krant wordt vier keer per jaar verspreid onder inwoners van de regio Rijnmond in een oplage van 530.000 exemplaren.

NS Koppeling

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

Koppeling is een blad voor alle medewerkers van NS. Het personeelsblad verschijnt zes maal per jaar in een oplage van 20.000 exemplaren.

RAAD

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

RAAD magazine is een speciale uitgave van KPMG, verschijnt twee keer per jaar en helpt  commissarissen, toezichthou-ders en bestuurders bij het  

nog beter invullen van hun rol.

Alle beestjes helpen

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

Alle beestjes helpen is een uitgave  van Natuurmonumenten.

Kans

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

Kans is een uitgave van Stichting Leger des Heils Fondsenwerving, bestemd voor donateurs en andere betrokken gevers. 

INZICHT

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

Inzicht is een uitgave van het Spaarne Gasthuis en geeft inzicht in hoe het ziekenhuis als lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen invulling geeft aan opleiding, onder-zoek en ontwikkeling. Inzicht verschijnt drie keer per jaar.

GeZZond

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

GeZZond wordt verzonden aan verzekerden van Zorg en Zekerheid. 

Zin geven

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

Zin geven is het donateursmagazine van Cordaid. Het blad verschijnt drie keer per jaar en  wordt verstuurd aan donateurs van Cordaid, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Memisa,  Cordaid Kinderstem, Cordaid Mikrokrediet en Cordaid Bond zonder Naam.  

AAN

gemaakt in opdracht van Maters Hermsen

AAN is een uitgave van Alliander.

Please reload

01_PN_Herfst_2023.jpg

Magical Deserts

Morocco

4/11-5/12

$600

Exotic Urbanism

Brazil

4/11-5/12

$600

Misty Mountains

Scotland

4/11-5/12

$600

bottom of page